Hoppa till innehåll
Hem » Klimatkalkyl

Klimatkalkyl

Klimatkalkyl redan i anbudsskede

Vi använder Bidcon Klimatmodul anläggning för beräkningar av klimatpåverkan i anbudsskedet. Genom kopplade kg CO2e-värden i kalkylens underliggande delar kan klimatpåverkan beräknas och jämföras redan i kalkylskedet med värden för klimatpåverkan i koldioxid. Vi kan fokusera på de resurser som är mest klimatpåverkande och byta ut material eller metodval i beräkningsprocessen för att få ner klimatpåverkan redan i anbudsfasen.

Rapporter

Resultatet av den kalkylerade klimatpåverkan kan presenteras i valfri form; som en klimatrapport så som ett cirkeldiagram, stapeldiagram eller som ett värde i kalkylarksrapporterna.

Kostnadskalkyler

Vi kan även hjälpa er med beräkningar med klimatmodulen och beräkna klimatpåverkan i kostnadskalkylen. Anbudsingenjören kan därmed på kalkylposten se värdet för klimatpåverkan bredvid kostnad och utifrån dessa parametrar optimera kalkylen och få ett bra stöd för beslutsfattande. Detta underlättar det fortsatta arbetet med klimatdeklarationer under hela byggprocessen.

Produktionsskede

I produktionskalkyl-skedet kan vi hjälpa er och följa upp och notera förändringar i inbyggt material eller förändring av metodval under projektets gång, med nya värden för klimatpåverkan i koldioxid under hela byggprocessen.

Bidcon Klimatmodul är skapad i samarbete med Tyréns, en stark och välrenommerad aktör inom samhällsbyggande och LCA-beräkningar.
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/klimatdeklaration