Hoppa till innehåll
Hem » Om oss

Om oss

Vår kompetens

Vi är framgångsrika anbudsspecialister och vår kompetens finns inom hela anbudsprocessen inom Mark, Väg och VA.

Att skapa professionella anbud är oftast en komplex arbetsuppgift och ett lagarbete. Det ställs stora krav och specifika kunskaper för att kunna lämna korrekta vinnande anbud. Som anbudsspecialister är det viktigt att projekt får rätt förutsättningar och leverera hög kvalitet och lönsamhet. Dessutom är det en tidskrävande aktivitet.

Vi hjälper er från anbudsförfrågan till projektstart. Som tidigare anbudsspecialister inom mark och anläggning på företag som Skanska, NCC, MVB har vi höga kunskaper inom kalkylarbete, förhandling, avtal och entreprenadjuridik samt inköpsprocessen. Vi arbetar nära era distriktschefer, projektchefer, projektingenjörer, inköpare, platschefer, och arbetsledare som ingår i ert företagets operativa grupp, för att tillsammans hitta bästa möjliga tekniska och ekonomiska förutsättningar inför anbudslämnandet. Vi tar alltid initiativ till att införa förbättringar av metoder och tekniska lösningar.

Våra processer

I anbudsprocessen ingår följande moment:

 • Medverka vid start- och slutmöten.
 • Platsbesök före upprättande av anbudskalkyler.
 • Inläsning och analys av förfrågningsunderlag och upprättande av digitala anbudspärmar.
 • Koordinering med tekniska experter vid behov.
 • Riskbedömningar av förfrågningsunderlag och upprätta underlag till möjliga ÄTA/avvikelser i projekten.
 • Upprätta och skicka ut förfrågningar till UE och materialleverantörer.
 • Mängdning på tillhandahållna ritningar beroende på om det är en general och total- eller en samverkansentreprenad.
 • Upprättande av mängdförteckningar och kostnadsberäkningar till anbudskalkyler på fasta priser eller till budgetofferter.
 • Utvärdering och nollställning av inkomna offerter från UE och materialleverantörer.
 • Vi hjälper er med att upprätta anbudshandlingar, inklusive bilagor vid anbudslämning.
 • Vi bifogar Bidcon klimatdeklaration till anbudskalkylen.
 • Erfarenhetsåterföring från kalkylskede till produktionsskede.
 • Upprätta produktionsbudgetar med projektchef eller platschefen.
 • Hämta in erforderliga kravhandlingar från UE och leverantörer.
 • Deltar i arbetet med att upprätta produktionstidplaner som en stödfunktion till produktionen.

Egenskaper

Vi håller koll på arbetsuppgifterna. Arbetsstruktur samt ordning och reda är högt prioriterat för oss. Vi har ett högt detaljintresse att upptäcka saker i projekt. Tar välgenomtänkta beslut. Tänker oss för och analyserar en situation innan vi agerar. Fördjupar oss alltid i projektets uppgifter för att åstadkomma ett genomarbetat resultat. Är förutseende och medvetna om potentiella risker och möjligheter i projekten. Vi har lätt för att presentera våra arbetsuppgifter och projekt på ett strukturerat och välorganiserat sätt. Strävar efter att ha god framförhållning och respekterar andra människors tid.

Vi är kommunikativa och målinriktade med starkt fokus på att skapa och behålla goda affärsrelationer.

Referensprojekt

Vi lämnar ut referensprojet vid behov och önskemål.

Kurser och utbildningar

Vi genomför fortlöpande utbildningar i våra programvaror samt externa kurser i AMA – MER – RA och Tillämpningsanvisningar Anläggning, Entreprenadjuridik, Geoteknik, Schaktansvarig säker schakt, Risk och Möjlighetshantering, Projektstyrning, Klimatkrav och klimatkalkyl, GDPR Mf. Övriga uppgifter finns på respektive anbudsspecialists CV.