Hoppa till innehåll
Hem » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Allmänt

För MSK Mark & Specialistgruppen Konsultbyrå AB är personlig integritet viktigt och du skall känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. I alla sammanhang när vi behandlar personuppgifter vidtag lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy beskriver vi också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Behandling av personuppgifter på MSK Mark & Specialistgruppen Konsultbyrå AB

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom MSK Mark & Specialistgruppen Konsultbyrå AB:s verksamhet är MSK Mark & Specialistgruppen Konsultbyrå AB personuppgiftsansvarig. (Org.nr 559356–6820).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Hemsida

Via hemsidan kan du som besökare, kund fylla i ett formulär och ladda upp filer som du skicka in till oss. Vi samlar då in informationen i kontaktsyfte och för att eventuellt kunna hantera ditt ärande. Informationen som du ger till oss, raderas 1 gång om året från hemsidans register. Innan du kan skicka in en förfrågan till oss skall eller bör du godkänna att vi sparar dina uppgifter.

Kund eller beställare

Som kund eller beställare hos oss behandlar vi i huvudsak ditt namn, kontaktuppgifter, relevant information för oss för att kunna utföra den tjänsten du köper. Vi sparar uppgifterna för att kunna lämna offert med tillhörande handlingar. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig och för att uppfylla regler i lag och bokföringslag.

Personuppgiftsbiträden

I vissa situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för projekt och tidföringssystem, företagshälsovård, eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Anställd

Som anställd i MSK Mark & Specialistgruppen Konsultbyrå AB behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, telefon nr och mailadress, bankkonto för löneutbetalning och kontaktuppgifter du angett som närmast anhörig samt foto för ID06 kort. Dina utbildningar du får genom oss registreras på ditt id06. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar dina personuppgifter med andra aktörer när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Till exempel till myndigheter som Skatteverket som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta +46 73-029 02 82
eller e-maila till info@msk-ab.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.